Werk bij u uit handen


De energietransitie doe je niet alleen. Of het nou gaat om gemeenten, beleggers, beheerders of parkmanagers, u heeft elkaar nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Daarbij is betrouwbare informatie van het grootste belang. 

Taskforce label A is een samenwerkingsverband van bedrijven met daarbinnen brede expertise op het gebied van processen, techniek en communicatie. We ondersteunen gemeenten, vastgoedbeheerders en parkmanagers met direct bruikbare informatie en tools en door daarnaast werk uit handen te nemen. 

Werkt u voor de overheid of voor een private partij? Hiervoor kunt u bij ons terecht: 

  • Onze BENCHMARK UTILITEITSGEBOUWEN NEDERLAND © 
  • Duurzaamheidsanalyses op elk gewenst niveau (van één gebouw tot bedrijventerreinen, woonwijken en gemeenten)
  • Een online dashboard met managementinformatie over de verduurzaming van bedrijventerreinen, gemeenten en vastgoedportefeuilles  
  • Projectmanagement, het inrichten van informatiestromen en het uitvoeren van voorlichtingscampagnes 
  • Het opstellen van energieadviezen, duurzame meerjaren onderhoudsplannen en energielabels  

Neem contact op