Op weg naar energieleverende bedrijventerreinen en woonwijken

Naast energielabels levert Taskforce label A de basis voor energie strategieën van bedrijventerreinen, woonwijken, clusters gebouwen en vastgoedportefeuilles. Daarbij wordt het huidige energieverbruik in beeld gebracht, inclusief de besparingspotentie en werken we concreet de opwekpotentie uit, aangevuld met een advies over de te volgen strategie om plannen te verwezenlijken. 

Bent u aan het werk met de energietransitie voor meerdere panden? Taskforce label A kan u van hele buurten, wijken, bedrijventerreinen of vastgoedportefeuilles, de volgende informatie leveren: 

Analyse Hazeldonk
Analyse energietransitie bedrijventerrein Hazeldonk
  • De besparingspotentie (erkende maatregelen en meer…)
  • De energie-opwekpotentie (zon, wind, aardwarmte, biomassa, etc.) 
  • Scenario’s voor de transitie naar een gasloze toekomst (gebouwen en processen)
  • De afzet en het gebruik van restwarmte (al dan niet in combinatie met een bestaand warmtenet)

Voorbeelden van enkele producten:

  • Analyses met achterliggende data
  • Presentaties in een helder format t.b.v. gemeenteraden, bedrijven, leden energie coöperaties, etc. 

Neem contact op