Quickscan energieadvies bedrijven

Taskforce Label A heeft een efficiënte QUICKSCAN ENERGIEADVIES ontwikkeld waarmee op basis van één videogesprek de investeringsopties voor de verduurzaming van een gebouw in beeld worden gebracht. Maatregelen, techniek, subsidies en fiscale mogelijkheden komen hierbij aan de orde. Per pand is al het nodige voorwerk gedaan door gemeentelijke registraties (BAG) en energielabels (RVO) te raadplegen. 

Kenmerken aanpak:

  • Gericht op pandeigenaren, beheerders en huurders
  • In te zetten door gemeenten
  • Op basis van afgegeven EN berekende energielabels
  • Verslaglegging in een overzichtelijke rapportage 
  • Monitoring uitvoering maatregelen
  • Overzichtelijke managementinformatie 

UNIEK IN DE AANPAK VAN TASKFORCE LABEL A: VAN DE PANDEN DIE NOG GEEN ENERGIELABEL HEBBEN, IS ER VOORLOPIG ÉÉN BEREKEND. LANDSDEKKEND, VAN ALLE BEDRIJFSPANDEN.   

Werking quickscan energieadvies

Gerichte aanpak
Op basis van de benchmark energielabels maken we samen met de gemeente een gerichte selectie van panden die we gaan benaderen. 

Traceren eigenaren (beheerders)

Van de panden die geselecteerd zijn traceren we de juiste contactpersoon door ze in eerste instantie gericht aan te schrijven. Vervolgens maken we telefonisch een afspraak voor een videogesprek. 

Raadplegen beschikbare informatie
Van alle utiliteitsgebouwen in Nederland hebben we de BAG informatie en de beschikbare energielabels verzameld. Hierdoor kunnen we efficiënt aan de slag. Als er geen energielabel is, gebruiken we het label uit onze benchmark. 

Video adviesgesprek

De gegevens worden opgehaald en aan de hand daarvan gaat een adviseur met de ondernemer in gesprek. Tijdens het videogesprek wordt de staat van het pand doorgenomen en tegelijkertijd worden de verduurzamingsopties op een rij gezet. Het begint met een korte kennismaking en het bepalen van ambities. Tijdens het gesprek worden ook subsidies en fiscale mogelijkheden besproken.

Vervolgafspraken en monitoring

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt voor de pandeigenaar en de gemeente. Indien de pandeigenaar aan de slag wil met zijn pand kan hij bij ons terecht voor een gericht maatwerkadvies en het opstellen van een energielabel. Desgewenst blijven we namens de gemeente periodiek met de pandeigenaren in gesprek om de voortgang van hun verduurzamingstraject te volgen.  

Tableau software op laptop

Managementinformatie 

De voortgang van de gesprekken, de voorgestelde maatregelen en de realisatie daarvan worden door ons bijgehouden. Met onze flexibele tool Tableau genereren we per gemeente de benodigde  managementinformatie (voortgang gesprekken, maatregelen, effecten, etc.).


Meer informatie ontvangen?