Alle energielabels in één oogopslag


Om bij te dragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, heeft Taskforce Label A de VERGROENINGSKAART UTILITEITSGEBOUWEN NEDERLAND© ontwikkeld. Van alle kantoren, schoolgebouwen, winkels, bedrijfspanden, etc. in Nederland hebben we de energielabels in beeld gebracht en dat in de kaart gezet. In één oogopslag heb je hiermee zicht op de verduurzaming van je gemeente of vastgoedportefeuille. En met een paar muisklikken komt in beeld waar de grootste verduurzamingsopgave ligt. 

Een schat aan informatie

Naast de kaart is voor heel Nederland de achterliggende data beschikbaar, waarmee allerlei gerichte selecties en analyses kunnen worden uitgevoerd. Visies, beleid, plannen kunnen concreet worden gemaakt en gemeenten en vastgoedeigenaren kunnen gericht met elkaar in gesprek. Maandelijks wordt de data – en daarmee de kaart- geactualiseerd. Hele gebieden zie je zo ‘groener’ worden.

Landelijk dekkend beeld 

Als basis voor de landelijke database gebruiken we de officiële energielabels die bij het RVO bekend zijn. Daarnaast zijn op basis van statistische analyses de nog ontbrekende energielabels berekend. Hiervoor hebben we informatie gebruikt van het Kadaster en het CBS. Op die manier hebben we door middel van een benchmark een landelijk beeld gecreëerd van de energielabels van alle utiliteitsgebouwen. Ook hebben we de monumenten en warmtenetten in beeld gebracht. Per gebouw hebben we daarnaast een indicatie van de kosten van een labelsprong, dus bijvoorbeeld van G naar C of van D naar A. Als basis hiervoor gebruiken we cijfers van o.a. het EIB. 

Online managementinformatie 

We hebben een flexibel online dashboard ingericht, waarmee je als gemeente, vastgoedbeheerder of parkmanager grip op de verduurzaming van gebouwen krijgt. Je hebt direct inzicht in het aantal afgegeven labels per categorie, de benchmark voor ontbrekende labels en verdelingen van labels naar soorten panden, locaties en bedrijventerreinen.  

Tableau software op laptop

 De vergroeningskaart, analyses, data en het online dashboard zijn tegen bestelling per direct beschikbaar voor gemeenten, vastgoedeigenaren, parkmanagers, adviseurs, bouwers en installateurs. 

Daarnaast ondersteunen we de processen bij gemeenten en vastgoedbeheerders met projectmanagement, het inrichten van informatiestromen en het uitvoeren van voorlichtingscampagnes.

Voor vastgoedeigenaren verzorgen we energieadviezen, duurzame meerjaren onderhoudsplannen en energielabels.  


Ik wil graag meer informatie ontvangen