Benchmark energielabels voor gemeenten


Om bij te dragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, heeft Taskforce Label A voor gemeenten de BENCHMARK ENERGIELABELS UTILITEITSBOUW© ontwikkeld. Nog geen 20% van de utiliteitsgebouwen (kantoren, schoolgebouwen, winkels, etc.) in Nederland heeft een energielabel. Met onze benchmark hebben we een label voor de overige 80% bepaald. In één oogopslag heb je hiermee zicht op de kwaliteit van de gebouwen in je gemeente. 

VOORBEELD:
Links een kaart met afgegeven energielabels (Etten-Leur).
Rechts de kaart aangevuld met BENCHMARK ENERGIELABELS.

Diensten voor gemeenten

 • Benchmark energielabels (verblijfsobjecten en panden)
 • Online kaarten met labels
 • Managementinformatie 
 • Tableau als online managementtool
 • Ondersteuning bij de communicatie 
 • Quick scan energieadviezen
 • Het opstellen van energielabels
 • Volledige begeleiding van verduurzamingstrajecten

Meer informatie ontvangen?

Weten hoe uw gemeente er voor staat? Quickscan energieadvies

Een schat aan informatie

 • Alle utiliteitsgebouwen met achterliggende vastgoedinformatie voor alle gemeenten in Nederland 
 • Actueel door een maandelijkse update
 • Direct zicht op de kwaliteit van alle gebouwen 
 • Eenvoudig te genereren managementinformatie 

Landelijk dekkend beeld 

De benchmark hebben we voor alle utiliteitsgebouwen in Nederland uitgevoerd. Hoe meer data, hoe betrouwbaarder de analyses. Dus voor alle gemeenten hebben we de labels in beeld. De data verrijken we steeds verder. Onlangs hebben we de monumenten en warmtenetten in beeld gebracht. Allemaal informatie die helpt bij het uitvoeren van de energietransitie.

Handig bij de communicatie

Het bereiken en activeren van pandeigenaren vergt in de praktijk de nodige inspanningen, nog meer dan bij huurders. Zeker nu de verplichting voor label C van kantoren eraan komt en het vestigingsklimaat in het geding komt. Met behulp van de benchmark kan de communicatie gefocust plaatvinden en Taskforce Label A kan gemeenten daarbij gericht ondersteunen. Bij groene panden is aanpak anders dan bij panden met een F of G-label. De communicatie wordt krachtiger bij een gerichte aanpak voor verschillende doelgroepen. 

Management informatie

Op basis van de benchmark kunnen diverse analyses worden uitgevoerd. Hieronder als voorbeeld een analyse van de landelijke kantorenmarkt.  On-line beschikbaar in Tableau

In Tableau heeft Taskforce Label A een flexibel online dashboard ingericht, waarmee gemeenten grip op de verduurzaming van gebouwen krijgt. Deze tool levert direct inzicht in het aantal afgegeven labels per categorie, de benchmark voor ontbrekende labels en verdelingen van labels naar soorten panden, locaties en bedrijventerreinen.  

Tableau software op laptop