Over Taskforce Label A

Over Taskforce label A

De energietransitie kenmerkt zich door ambitieuze plannen, met veel impact op de economie en de samenleving. Ook is een typisch kenmerk dat de discussie over klimaatverandering voort duurt en er veel onduidelijkheid bestaat. Daarbij komt dat veel mensen die in ons land wonen en werken niet goed weten waar ze moeten beginnen. De Taskforce label A wil met onderzoek en diensten bijdragen aan vereenvoudiging van de opgave. Daarom hebben we twee praktische focuspunten benoemd:  

Minimaal een energielabel A of hoger voor alle bestaande gebouwen

Bedrijventerreinen inrichten als energiecentrales voor woonwijken

Alle gebouwen label A

Op 1 januari 2023 moeten bijvoorbeeld alle gebouwen met een kantoorfunctie (volgens de BAG) een Energie-Index hebben van maximaal 1,3; dit komt overeen met label C. Voldoet het pand dan niet aan deze eis, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. 

Op zich een heldere eis uit het Bouwbesluit. Nu nog waarmaken.

 
Taskforce label A heeft om te beginnen, elk bestaand gebouw in Nederland (buiten de woningen) van een label voorzien (benchmark). Dan hebben we in ieder geval een beeld van de totale opgave, bestaande gebouwen te verduurzamen. Voor de kantoren komen we tot de volgende conclusies:

 • Er zijn in totaal 87.000 kantoorgebouwen (65 miljoen m2 gebruiksoppervlakte)
 • Hiervan hebben er 75.000 op dit moment geen energielabel (86%)
 • 50.000 kantoren hebben volgens de benchmark een groen label (A, B of C; 40 miljoen m²)  
 • 37.000 kantoren hebben een label lager dan C (25 miljoen m2)
 • 21.000 kantoren hebben zelfs nog een label F of G (13 miljoen m²)
kaart energielabels breda
Spreiding energielabels bedrijven (Breda)

Conclusie: 

 • Een grote meerderheid van de kantoorpanden heeft nog geen energielabel
 • Volgens de benchmark moeten 37.000 kantoren nog de stap naar een C-label maken
 • 21.000 kantoren moeten vóór 1 januari 2023 grondig gerenoveerd worden (label F of G)
 • De gemiddelde kosten van deze labelsprong bedragen ca. € 400/m²
 • De totale investering om alle kantoren in Nederland op label C te krijgen bedraagt ca. 12 – 14 miljard euro, de komende 3 jaar

Dus: 

 • Werk aan de winkel voor eigenaren om de waarde van hun vastgoed veilig te stellen
 • ‘Opdracht’ van gemeenten om het proces te faciliteren om zo een gezond vestigingsklimaat de creëren/behouden
Analyse Hazeldonk
Analyse energietransitie bedrijventerrein Hazeldonk

Bedrijventerreinen als energiecentrales

Uit analyses die voor de  gemeente Breda zijn uitgevoerd, blijkt dat bedrijventerreinen goed in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien en zelfs een energie-overschot kunnen creëren.  Daarbij hebben we het huidige verbruik, na besparing, afgezet tegen de lokale opwekpotentie (zon, wind en gebruik restwarmte). Zo kunnen bedrijventerreinen bijdragen aan de energievoorziening van omliggende woonwijken. Hierbij enkele kengetallen uit de analyses die voor de gemeente Breda zijn uitgevoerd:

 • In Breda wonen ca. 185.000 mensen
 • Er staan ca. 85.000 woningen
 • Het totale energieverbruik is op dit moment ca. 5,6 miljoen gigajoules (GJ)
 • Er kan zo maar 25% bespaard worden
 • Na besparing wordt ca. 0,9 miljoen GJ gebruikt door de bedrijventerreinen (17%)
 • De opwekpotentie van de bedrijventerreinen kan oplopen tot ca. 1,5 miljoen GJ
 • Er is dus een overschot te realiseren van 0,6 GJ (dat zijn 12.000 woningen)
 • Vooral voor de gestapelde woningen een mooie optie! 

Analyses voor energie-strategieën